Październik 2020
Udostępnij:

ZMARŁ ŚP. PROF. DR HAB. INŻ. PIOTR ZALEWSKI, BYŁY REKTOR AKADEMII ROLNICZEJ W KRAKOWIE


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 października 2020 roku zmarł
Śp. prof. dr hab. inż. Piotr Zalewski, Rektor Akademii Rolniczej w Krakowie w latach 1984-1985 i 1989-1990
.

Łącząc się w żałobie z Rodziną

Śp. Pana Profesora, byłego Rektora Naszej Uczelni
składamy wyrazy szczerego współczucia

Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie,
dr hab. inż Sylwester Tabor, pof. UR
Senat,
Rada Uczelni
i cała Społeczność Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie


Prof. dr hab. inż. Piotr Zalewski urodził się 28 września 1935 roku w Warszawie, zmarł 24 października 2020 roku w Krakowie. Studia odbył na Wydziale Rolniczym  WSR  w  Krakowie, inżynier  i  magister  nauk  agrotechnicznych  (1957).  Po ukończeniu  studiów  rozpoczął  pracę  jako  asystent  (1957-1965), a  następnie adiunkt (1965-1974)  w  Katedrze  Mechanizacji  Rolnictwa  WSR  w  Krakowie, docent  (1974-1983), profesor nadzwyczajny (1983-1992) i profesor zwyczajny (od 1992) w Instytucie Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa na Wydziale Techniki i Energetyki Rolnictwa AR  w  Krakowie;  wicedyrektor (1977-1981  i  1986-1992) Instytutu  Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa, prorektor (1981-1984) i rektor (1984-1985  i  1989-1990) Akademii Rolniczej w Krakowie. Kierownik Katedry Eksploatacji Maszyn Rolniczych (od 1993). W  Senacie  Uczelni zasiadał  (z  przerwami)  od  1965 r.  Uczestniczył  w  pracach Senackiej  Komisji  Nauki  jako  członek,  następnie  przewodniczący  (do  roku  1999). Przewodniczył Komisji Rozwoju Uczelni w latach 1999-2002.

Interesował się zagadnieniami eksploatacji maszyn rolniczych i ergonomii w powiązaniu z techniką rolniczą. Był autorem lub współautorem około 80 publikacji naukowo-badawczych, 2 patentów oraz jednego podręcznika. Do jego najważniejszych osiągnięć  należy  zaliczyć  wyniki  prac odnośnie:  ergonomicznych  rozwiązań  sadzarek, maszyn do zbioru ziemniaków i linii technologicznych do obróbki pozbiorowej ziemiopłodów, stanowisk pracy na kombajnach, mikroklimatu w kabinach maszyn i pojazdów rolniczych oraz bezpieczeństwa eksploatacji ciągników na zboczach.

Był promotorem 7 rozpraw doktorskich i kierował wykonaniem wielu prac magisterskich. Był członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego IV kadencji w latach 1991-1993 i Sekcji Uczelni Rolniczych RG przez następne 3 lata. Przewodniczył zespołowi odpowiedzialnemu za kierunek „Technika rolnicza i leśna” w ramach Akademickiej Komisji Akredytacyjnej, powołanej przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich  w  2000 r.  Z  organizacji  pozauczelnianych  uczestniczył  w  Radzie  Ochrony Pracy przy Sejmie RP (1989-1992) i przez kilka kadencji Komitecie Techniki Rolniczej oraz Komitecie Ergonomii PAN, a także w Komisji Ergonomicznej oddziału PAN w  Krakowie.  Był członkiem i  założycielem  Polskiego  Towarzystwa  Ergonomicznego i  Polskiego  Towarzystwa  Inżynierii  Rolniczej.  Wyróżniony  wieloma  odznaczeniami państwowymi, resortowymi i regionalnymi. Uczestniczył w większości Szkół Naukowych w Zakopanem, na których kilkakrotnie wygłaszał wykłady z zakresu ergonomii. Uczestnicy wysoko ocenili m.in. wykład dotyczący kolorów maszyn rolniczych. Za swoją działalność został wyróżniony Krzyżem Kawalerskim oraz Złotym Krzyżem Zasługi.
Źródło: J. Kowalski, M. Kuboń, D. Kwaśniewski, H. Latała, R. Michałek, Monografia „W trosce o rozwój inżynierii rolniczej. 25 lat szkół zakopiańskich”, Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Kraków, 2018 r.

Poniżej znajduje się życiorys Śp. prof. dr hab. inż. Piotra Zalewskiego, byłego Rektora Akademii Rolniczej w Krakowie, który jest zamieszczony w Księdze Jubileuszowej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, wydanej z okazji 60-lecia Uczelni.

ŻYCIORYS PROF. DR HAB. INŻ. PIOTRA ZALEWSKIEGO, BYŁEGO REKTORA AKADEMII ROLNICZEJ W KRAKOWIE  

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 633 13 36
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
helpdeskURK tel.: 4444
helpdeskURK e-mail: helpdeskURK[a]urk.edu.pl
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK